انواع دست دادن برای کنترل طرف مقابل(آموزش زبان بدن – قسمت یازدهم)

هدف از دست دادن با دوست این است که صمیمیت، صداقت و عمق احساسات خودتان را به طرف مقابل نشان دهید. در این زمینه باید به دو موضوع توجه داشته باشید. یک اینکه، برای نشان دادن عمق احساسات تان می توانید از دست چپ استفاده کنید و میزان صمیمیت و دوستی تان به فاصله نسبی دست چپ شما با دست راست فرد مقابل بستگی دارد؛ یعنی هر چه دست چپ در بخش بالاتری از بازوی فرد مقابل قرار بگیرد، در عین حالی که سعی می کنید فرد را تحت کنترل خود داشته باشید، نشان دهنده صمیمیت و نزدیکی بیشتر شما با اوست. در این مقاله از آموزش زبان بدن به نحوه دست دادن برای کنترل طرف مقابل می پردازیم.

به عنوان مثال، در مقایسه با گرفتن مچ دست راست طرف مقابل، گرفتن آرنج با دست چپ صمیمت بیشتری را نشان می دهد و گرفتن شانه نیز از هر دوی این حالات و نیز از گرفتن بخش بالایی بازو صمیمانه تر است. عکس های زیر به ترتیب از گرفتن مچ دست تا گرفتن شانه را نشان می دهند که حالت اول کمترین میزان صمیمیت است و هر چه به سمت شانه نزدیک تر می شویم به معنای صمیمیت بیشتر است.

گرفتن مچ دست
گرفتن مچ دست
گرفتن آرنج
گرفتن آرنج
گرفتن بخش بالایی بازو
گرفتن بخش بالایی بازو
گرفتن شانه
گرفتن شانه

موضوع دومی که باید به آن توجه داشته باشید این است که در واقع در این سبک دست دادن، دست چپ شما  وارد حریم خصوصی فرد مقابل می شود. لذا به طور کلی، گرفتن مچ دست و آرنج صرفا تحت شرایطی قابل قبول هستند که بین دو نفر احساس نزدیکی و دوستی حاکم باشد و در این دو مورد دست چپ فردی که به این سبک دست می دهد صرفا به فضای بیرونیِ حریم شخصی فرد مقابل وارد می شود. گرفتن شانه و گرفتن بخش بالایی بازو صمیمیت بیشتری را نشان می دهد و در برخی موارد حتی پس از دست دادن، هر دو طرف هم دیگر را به آغوش می کشند (در مورد حریم شخصی در بخش های بعدی این سری آموزشی توضیحات بیشتری داده می شود). در صورتی که احساس صمیمیت و نزدیکی متقابل با کسی ندارید و یا دلیل خوبی برای استفاده از این نوع حرکات (دست دادن با دو دست) ندارید از این سبک دست دادن استفاده نکنید. زیرا در غیر این صورت ممکن است آن فرد نسبت به شما حس بدی پیدا کرده و بهتان اعتماد نکند. به طور خلاصه، اگر پیوند دوستی با طرف مقابل ندارید، دودستی دست ندهید و اگر کسی که ارتباط شخصی و خصوصی با شما ندارد به این شیوه با شما دست داد به دنبال نیت مخفی باشید.

البته سیاستمداران با رای دهندگان و تجار با مشتریان خود به صورت دو دستی دست می دهند که مسئله رایجی هم هست ولی متوجه نیستند که این حرکت شاید به نوعی یک خودکشی تجاری یا سیاسی باشد که باعث دورشدن افراد از آنها می شود.

بازی قدرت جورج بوش و تونی بلر

در سال ۲۰۰۳ و طی جنگ آمریکا و عراق، «تونی بلر» و «جورج بوش» تصویری از یک همکاری دوستانه با موضع برابر و متحد را به رسانه ها نشان دادند ولی با تحلیل دقیق این عکس ها می توان به سلطه گری جورج بوش پی برد. به عنوان مثال تصویر زیر را ببیند. در این تصویر، بوش کمی به جلو خم شده تا از طرف راست با «بلر» دست بدهد و دستش روی دست «بلر» قرار بگیرد. لباسی که «بوش» به تن دارد لباس فرمانده کل قوای نیروهای مسلح است و لباس «بلر» مثل یک پسربچه مدرسه ای است که دارد با سرمعلمش ملاقات می کند. بوش خیلی محکم روی پاهایش ایستاده و دست چپش به نشانه کنترل، در پشت «بلر» قرار دارد. بوش به ایستادن در سمت چپ تصویر علاقه نشان می داد تا فردی سلطه جو جلوه کند و طوری به نظر برسد که حرف آخر را او می زند. راه حل چیست؟

اگر به هر دلیلی درسمت چپ طرف مقابل قرار گرفتید، زمانی که به فرد نزدیک می شوید ابتدا شما دست خودتان را دراز کنید زیرا این کار باعث می شود طرف مقابل تان برای دست دادن با شما در مقابل صورت شما قرار بگیرد و در نتیجه از موضع برابر با هم دست بدهید. اگر چاره دیگری نداشتید، دو دستی دست بدهید.

دست دادن با تاخیر، بازی قدرت پوتین؟

از نحوه برخورد «پوتین» رئیس جمهور روسیه با رهبران کشورهای غربی در مجامع عمومی می توان به رابطه و طرز نگاه او به دنیای غرب پی برد. تصویر زیر «پوتین» و «اوباما» را در مجمع عمومی سازمان ملل در سال ۲۰۱۵ نشان می دهد. نوع نگاه پوتین و تاخیر او در دست دادن مانند رفتار یک مافوق با زیردست یا رفتار یک حریف قوی با حریف ضعیف به نظر می رسد.

در بخش بعد آموزش زبان بدن به ۸ سبک از بدترین شیوه های دست دادن می پردازیم که بهتر است از آنها دوری کنید.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.