تحلیل زبان بدن

زبان بدن بصورت غریزی به وسیله ما و با رشته ای محدود، تفسیر می شود اما این موضوع بطور بالقوه، مجموعه ای پیچیده است. 
همانند علوم رفتاری دیگر، مطالعه ی زبان بدن از توسعه و پیشرفت فناوری تصویربرداری مغزی در اواخر قرن بیستم سود جسته است. این بصورت چشمگیری تحقیق و فهم به ارتباطات بین مغز، احساسات و افکار، و حرکات بدن را تسریع می کند. ما باید انتظار داشته باشیم که این تأثیر مداوم را ببینیم و علم جامد بیشتری را برای نظریه  زبان بدن، که بیشتر آنها بصورت تجربی باقی مانده اند و غیره، بر اساس مشاهده و تجربه، و نه بر اساس آزمون های علمی، مهیا کنیم. با توجه به پتانسیل برای سردرگمي، در اینجا برخی از توجهات در هنگام تحلیل زبان بدن وجود دارند.

زمینه زبان بدن

زبان بدن اغلب به زمینه بستگی دارد: زبان بدن در موقعیتی خاص، ممکن است همان معنی را در موقعیتی دیگر نداشته باشد. تعدادی از زبان بدن، آن چیزی که بنظر می آیند اصلاً نیستند.

برای مثال:
▪ کسی که چشم خودش را مالش می دهد ممکن است تحریک داشته باشد و نه لزوماً خسته باشد، یا باور نکند و یا نارحت باشد.
▪کسی که بیینی خود را می خاراند ممکن است بینی اش خارش داشته باشد نه اینکه دارد دروغش را پنهان می کند.
نمونه ها و شواهد کافی
تاکید بر روی سیگنال زبان بدن بعنوان سیگنال های متفاوت قابل اعتماد نیست: با هر نظامی از شواهد، دسته های سیگنالی زبان بدن، قابلیت اعتماد بیشتری را نسبت به یکی یا دو سیگنال محدود فراهم می کنند.
از تفسیر فقط و فقط یک سیگنال باید اجتناب شود. باید بدنبال ترکیب سیگنال هایی بود که از نتایج کلی حمایت می کنند بویژه سیگنال هایی که می توانند دو چیز یا بیشتر از دو چیز کاملاً متفاوت را معنی کنند.

فرهنگ/ قومیت

زبان بدن ویژه در تمام افراد و مردمان یکسان است، برای مثال لبخند و اخم (و شش گونه از حالت های چهره ای قابل تشخیص جهانشمول که در بالا اشاره شد)، اما برخی از زبان بدن، مخصوص یک فرهنگ و یک گروه قومی است. کارمند مدیریت و خدمات مصرف کنندگان بصورت مشابه مستعد ابتلا به تعبیر غلط یا واکنش نامناسب به سیگنال های زبان بدن از مردم با زمینه های متفاوت قومی است، وضعیتی بدتر ساخته به این دلیل که این نوع از سوء تفاهم تمایل به اوج دارند زمانی که احساسات در اوج هستند.

زبان بدن در سن و جنس نسبی است

بسیاری از سیگنال های زبان بدن نسبی است. یک ژست بوسیله ی شخصی در یک موقعیت مشخص می تواند بسیار متفاوت باشد یا معنی بسیار جزئی داشته باشد در مقایسه با همان ژست که بوسیله ی شخص متفاوتی در موقعیت متفاوت بکار گرفته شده است. جوانان برای مثال اغلب ژست های شگرف بسیاری را به نمایش می گذارند به این دلیل که آنها بصورت طبیعی انرژیک، انعطاف پذیر و فعال هستند. زنان مسن، نسبتاً کمتر فعال هستند، بیشتر حالات فروتنی را اتخاذ می کنند و بوسیله ی پوشاک و زاد و ولد از نمایش قیافه های خیلی شگرف، خودداری می کنند. سرعت برخی از اشارت و وضوح آنها بستگی به سن فرد دارد. بعنوان مثال اگر یک کودک ۵ ساله به والدین خود دروغ بگوید، بلافاصله دهان خود را با یک یا هر دو دستش پنهان می کند. زمانی که یک نوجوان دروغ می گوید دست او مانند دست کودک ۵ ساله بسمت دهان می آید اما بجای پوشش مشخص دست ها روی دهان، انگشت ها به آرامی دور لب ها حرکت می کنند. در بزرگسالی، این حرکت پوشش دهان ماهرانه تر می شود. این بدین معنی است که با افزایش سن، خیلی از حرکات فرد، ماهرانه تر و پیشرفته تر و پنهان تر می شوند.
مشکل دروغگویی این است که ضمیر ناخودآگاه ما بطور خودکار و مستقل از دروغ کلامی مان عمل می کند لذا زبان بدن ما این دروغ را آشکار می کند.
بعد از تشخیص زبان بدن به ویژه قدرت سیگنال ها و معانی مهم است که در عبارات نسبی، مورد توجه قرار دادن نوع شخص و موقعیت درگیر شده انجام بگیرد.

تقلید / اغفال

برخی از افراد بصورت ساختگی، زبان بدن ظاهری شان را کنترل می کنند تا خیال کنند آنها برای خلق به موقع جستجو می کنند. تکان دادن قطعی دست با اعتماد به نفس، یا تماس چشمی مستقیم، مثالهایی اند از سیگنال هایی که می توانند بصورت کاملاً ساده ای تقلیدی باشند – معمولاً بصورت آنی، اما برخی اوقات بیشتر بصورت ثابت می مانند. بنابراین درحالیکه میزانی از تقلید مناسب است، برای شخصی که تمام سیگنال های خروجی اش را کنترل و تحت فشار قرار می دهد مناسب نیست. این دلیلی اضافی برای امتناع از تحلیل سرسری، براساس سیگنال های ایزوله شده است و برای تشخیص بسیاری از شاخص ها مناسب است، بویژه سرنخ ها یا نکات ظریف، زمانی که چیزهای مشکوک ممکن است آنچیزی که بنظر می رسد نباشند. سیاستمداران و افراد دست فروش، ناخودآگاه بدلایلی به ذهن می آیند.

مقام و قدرت

تحقیقات در زمینه ی زبان شناسی حاکی از وجود یک ارتباط مستقیم بین میزان مقام، قدرت یا نفوذ یک شخص و دایره ی استعمال لغات او می باشد. بعبارتی دیگر، هرچه مقام یک شخص در مراتب اجتماعی یا مدیریتی بالاتر باشد قادر است با استفاده از کلمات و اصطلاحات بیشتر، ارتباط بهتری برقرار کند. بالعکس اینکه یک فرد با تخصصیا تحصیلات پایین تر برای برقراری ارتباط بر استفاده از اشارات، بیشتر تکیه می کند تا کلمات.


 

به این مقاله امتیاز دهید

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.