زبان بدن عادل فردوسی پور ، آقای گل تلویزیون

زبان بدن عادل فردوسی پور

زبان بدن عادل فردوسی پور ، آقای گل تلویزیون : سال هاست تلویزیون ایران با داشتن برنامه نود، برگ برنده ای را درزمینه تولید برنامه های ورزشی دردست دارد وعادل فردوسی پورهم به عنوان تهیه کننده و مجری نود، ستاره بی رقیبی است که مدال افتخار تمام این موفقیت را برگردن دارد.حالا بعد از گذشت ۱۶سال ازتولید وپخش این برنامه بسیار موفق ورزشی، شاید وقت آن رسیده که به زبان بدن مجری مشهورش بپردازیم؛ چون بدون هیچ شکی بخش مهمی از این توفیق بی نظیر و اقبال مردمی ، به نوع گفتاروزبان بدن مجری اش باز می گردد. راز زبان بدن عادل فردوسی پور چیست؟ او چطورمی خندد ، می ایستد و می نشیند که با گذرسال های زیادی از پخش برنامه اش هنوز هم دیدنی و پذیرفتنی است . در این مقاله می خواهیم  با کمک پویا ودایع کارشناس زبان بدن و مذاکره به تحلیل زبان بدن عادل فردوسی پور بپردازیم .

خنده عادل ، کلید آخرین قفل مذاکره

عادل فردوسی پور از خندیدن با صدای بلند ابایی ندارد او موقع خندین دهان خود را به صورت طولی باز کرده و نفس خود را موقع خندیدن از اعماق سینه، رها می کند . فردوسی پور موقع خندیدن های شدید سر خود را به عقب می برد والبته خیلی سریع هم می تواند خنده کاملا آزاد وکامل خودش را درموقع مناسب کنترل کند. ردیف های منظم وتمیز دندان او نشانه اهمیتی است که به تمیزی و نظافت می دهد وبرای کسانی که به زبان بدن اهمیت می دهند، نشانه روشنی است . فردوسی پورهنگام خندیدن، برق خاصی درچشم هایش دارد و وقتی معصومیت چهره دوست داشتنی اش با خنده های خاص اش همراه می شود، هرتوافقی ممکن است . گاهی خنده زیرکانه او به عنوان آخرین واکنش به توضیحات کسی که مورد گفتگوست، با هوشمندی نظرش را بدون این که کلامی بگوید، منتقل کرده ونتیجه گیری بحث را با چهره ای گویا ، به مردم می سپارد ضمن این که گاهی خنده های معصومانه و بجایش، آخرین قفل های مذاکره با افرادی که کدورت هایی دارند، به راحتی باز می کند.

نگاه های فردوسی پور

شاید ما فکر کنیم عادل ارتباط چشمی خوبی دارد و همیشه و همه جا می تواند از چشم هایش درست استفاده کند . اما فردوسی پور درروابط عادی و خارج از فوتبال، نمی تواند به صورت و چشم های افراد نگاه کند . عدم نگاه کردن عادل به دیگران معمولا افراد را به این فکر می اندازد که او معذب و یا خجالت زده است اما در کل به نظر می رسد او یک شخصیت خاص منحصربه خود دارد وآن هم مشغول کردن خود موقع صحبت با دیگران و عدم تماس چشمی کامل و صد در صد با مخاطب است ، برای نمونه مواقعی که فردوسی پور می خواهد با مهمان های برنامه صحبت کند تمام مدت را صرف نگاه به مهمان نمی کند و هرازگاهی ازدفترچه اش استفاده می کند و یاداشت می کند و یا نقاشی نامفهومی را می کشد . این رفتار طبیعی است و افرادی هستند که با این روش ارتباط برقرار می کنند . فردوسی پور در کل آدم محجوب وماخوذ به حیایی هست که نگاه هایش ،حس خوبی به نفر مقابل می دهد ، نگاه های عادل همراه با معصومیت است وچهره اودرهرحال، آرامش و تسلط او را به بیننده انتقال می دهد .

چهره اش حرف می زند

فردوسی پور دارای یک چهره مشخصا کودکانه baby face است که با نگاه اولیه ، اولین چیزی که توجه را جلب می کند دهان وچیدمان دندان های او است که حالت چهره اش را خندان و معصوم نشان داده و به همین دلیل همیشه افراد،  لبخند را روی لب هایش حس می کنند . عادل همیشه برای بیان تعجب خود و حتی عصبانیت خود، تغییر حالات چهره خود را به طورواضح نشان می دهد ، قصد او ازاین کار انتقال احساس و ذهنیت اش نسبت به بحث هایی است که درجریان است . او خیلی خوب از چهره منعطف خود برای بیان احساساتش استفاده می کند وهمیشه هم این بروزاحساسات، صادقانه به نظر می رسد. تعجب، تایید، مخالفت و عصبانیت او کاملا با میمیک چهره اش مشخص می شود به طوری که گاهی بدون این که حرفی بزند می تواند پیامش را برساند و این برای کسی که کار تصویری می کند، امتیاز مهم و منحصربفردی است .

آرامش درحضور دیگران

چرا عادل همیشه آرام است با اینکه برنامه نود محل حاشیه های جنجالی و تیترو سوژ مقاله های فراوان و متنوع درروزنامه ها است؟ چرا او همیشه درشروع برنامه آرام و بدون استرس به نظر می رسد؟

یکی از دلایلی که باعث آرامش نسبی او است و می تواند بدون هرگونه استرسی این برنامه را اجرا کند، عدم وارد شدن خودش به حاشیه ها است ؛ یعنی هرچند برنامه او روی حاشیه ها متمرکز است اما درمورد خودش وارد بازی حاشیه ها نمی شود و حتی وقتی درباره برنامه اش، حرف و حدیث هست ویا مقالاتی حاشیه ساز، درباره اش منتشر شده ، در برنامه نود به آن ها نمی پردازد و نمی گذارد سایه این مطالب و حاشیه ها روی اصل برنامه تاثیر بگذارد . او با تکیه بر دانش بالا و احاطه کامل اش براصل و فرع فوتبال ایران وجهان، دارای اعتماد به نفس زیادی در حوزه اجرا شده است . به طور کلی افراد هرچه مطالعه ودانش بیشتری داشته باشند، دارای اعتماد به نفس بیشتری خواهند شد وکمتربه حرف ها و واکنش هایی که که دیگران درباره شان دارند، حساس هستند به همین دلیل هم درآرامش و با تسلط کار می کنند.

دست هایش …

فردوسی پور ازجمله مجری هایی است که خیلی راحت وبجا از دست های خود استفاده می کند و برای شمردن و نشان دادن حالت های مختلفی از انگشتان دست به خوبی کمک می گیرد.او علاقه خاصی به استفاده ازحرکت دست ها و زدن دست ها به هم دارد و اینکاررا دربرنامه های خود، به خوبی انجام می دهد .استفاده ازدست ها اغلب درافرادی که به صداقت اهمیت میدهند، بیشتراست .استفاده ازدست ها در فردوسی پور یک امرعادی ونهادینه شده است . او برای شمردن ایراد های یک تیم و یا تعداد مسایل یک موضوع ازانگشت های خود کمک می گیرد و با مکث های بجا، حرکات را خود را نشان می دهد . اغلب حرکات او با دست ها به صورت خطی و صاف است که با حرکت های صورت و بدن توام می شود، انگشتانش به صورت خطی و مستقیم درکنار هم باز می شوند، ضمن این که اغلب با گارد بازی نشسته وهیچ وقت دست به سینه و منقبض نیست . حرکات دست عادل، خیلی وقت ها مانند حرف زدنش سریع است و نکته مهم دیگراین که او برای نشان دادن افراد سعی دارد که اشاره مستقیم با دست نداشته باشد و با خودکار و یا وسایل پیش رو به صورت غیر مستقیم اشاره کرده وبازی هایی را با دستانش انجام می دهد تا سوتفاهمی در طرف مقابل ایجاد نشود. بازی کردن او با خودکارو ورق های روی میزش خود نشان گرهوشمندی اوست که می تواند به بینندگان، تسلط خودش را در اجرا وهمچنین مدیریت برنامه نشان دهد.

پیشگام درپوشیدن شلوارهای اسپرت

او برای اجرا همیشه از کت استفاده می کند ولی هیچ وقت اورا با کت و شلوار رسمی ندیده ایم . اودرپوشیدن شلوارهای اسپرت می شود گفت درمیان مجری های تلویزیون، پیش گام بوده است و با انتخاب درست رنگ لباس های خود و ست کردن آنها کنار هم توانسته چهره خوبی را از خود در نگاه اول نشان دهد . اوعلاقه خاصی به پوشیدن کت های دو دکمه با یقه های درازاستاندارد دارد . لباس پوشیدن او متناسب با دکور برنامه و  نشانگرهوش بالای او درانتخاب لباس را دارد و هیچ کس نمی تواند او را در لباس کت و شلوار تجسم کند .

ایستادن به سبک عادل

بینندگان تلویزیون،عادل فردوسی پوررا کمتردرحالت ایستاده دیده اند، اوبرای ایستادن یک قانون کلی برای خود دارد وآن هم یک وری ایستادن هست یعنی انگار او دوست دارد همیشه یک سمت بدن خود را به مخاطب و دوربین کج کند وکاملا صاف ایستادن درکارش نیست . اگر به ایستادن فردوسی پوردقت کنید می بینید که پا هایش را به اندازه شانه باز می کند و فاصله پاهایش از هم اندازه عرض شانه هایش هست وبرای توضیح دادن مطالب هم پاهای خود را جابجا می کند. بازکردن شانه ها به اندازه عرض شانه ها نشانه ادب اوست.

راحت از هر لحاظ !

به نظر می رسد فردوسی پور درانتخاب صندلی که می نشیند، وسواس خاصی دارد و دوست دارد هنگام اجرای برنامه توان حرکتی خوبی داشته باشد و از تکان خوردن در هنگام مصاحبه با مهمان و یا گفتگوی تلفنی برای راحت تمرکز کردن، استفاده می کند . انتخاب یک صندلی با تکیه گاه و پشتی بلند، نشان ازاین دارد که علاقه دارد درصندلی راحت باشد و برای ساعت ها نشستن برنامه ریزی کرده است ، موقع نشستن هم همیشه خیلی راحت به نظر می رسد که این راحتی و صمیمیت به بیننده هم منتقل می شود .

دفاع از خود با لبخند !

عادل فردوسی پوردرعقیده خود بسیارراسخ و ثابت قدم است، اما فرق بین او ودیگر مجریانی  که دارای ثبات قدم هستند این است که به محض آنکه حرف جدیدی شنید وتشخیص داد که عقیده اش اشتباه است،‌ آن را تغییر می دهد ودرپذیرش حقیقت و باورهای درست تردید نمی کند و این کاررا با تکان های سر و خم کردن بدن به جلو به دیگران نشان می دهد . یکی دیگر از خصوصیات اخلاقی عادل، قدرت عجیب و باورنکردنی او، درجلب نظر کسانی است که با وی کدورت و یا مشکلی پیدا کرده اند. دفاع اصلی اودررفع کدورت ها، همان لبخند معروف مخصوص می باشد. او صادقانه سعی می کند  دست دوستی به سوی کسی که از وی دلگیر شده است دارز کند و این را در رفتار و چهره او به خوبی می توان دید . همین رفتار هاست که  قابل اعتماد بودن را نشان میدهد وبینندگان می توانند به طوردربست وکامل به او اعتماد کرده و او را مرجعی برای اصل وحاشیه فوتبال داخلی وخارجی بدانند . او با دکور برنامه وآرایش میز خود به دیگران نشان می دهد که از درهم برهمی امور، واقعا متنفر است و در مقابل شیفته هماهنگی ، نظم و ترتیب است . از حرکات و رفتار های غیر کلامی این مجری جوان می توان نکات زیادی را حدس زد که هر کدام می تواند یک زاویه از زندگی و شخصیت او را بیان کند .

عادل فردوسی پور در استفاده از زبان بدن خود بسیار محتاط و کنترل شده عمل می کند و سعی دارد از تقلید اجتناب کند . حرکات بدن او کاملا با حال و هوای برنامه های او در ارتباط است وهمه این ها، رمز موفقیت اوست.

نویسنده : سعیده خداوردیان
زحمت نوشتار ، ویرایش و سامان دادن مطالب بر عهده خانم سعیده خداوردیان بوده است که همیشه در نشریه زندگی ایدال همراه ما بودند .
کارشناس: مهندس پویا ودایع ، نویسنده و مدرس زبان بدن
چاپ شده در مجله زندگی ایدآل  شماره آبانماه
 

4 نظرات
 1. علیرضا می گوید

  سلام، متن خوبی بود. فقط دو مورد را عرض کنم:
  ۱- در قسمت “خنده عادل ، کلید آخرین قفل مذاکره” فقط به بیان حالت عادل اشاره شده و در مورد این که این حالت ها نشانه چیست توضیحی ندادید!
  ۲- فقط به نکات مثبت اشاره شده و در مورد نکات منفی چیزی نگفتید!

 2. علی صابریان می گوید

  پویا عزیز بسیار مقاله خوبی بود

  1. vadaie می گوید

   سپاس دوست من . ما رو از نظرتان خودتان حتما بهره مند کنید .

 3. مهدی صفائی می گوید

  سلام واقعا ممنونم ازتون بابت چنین مقاله خوبی. دست شما درد نکنه.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.