درخواست شرکت در معارفه دوره مشاوره

مدرسه مشاوره ـ مشاوران هوشمند

جمعه  ۲۶  بهمن ماه  ۱۳۹۷  

ساعت ۹  الی  ۱۳

تهران  /  برای ۱۰۰ نفر اول رایگان


این فرم برای درخواست شرکت در جلسات حضوری یا همایش های آنلاین قرار داده شده است.

با ارسال فرم زیر ما به زودی با شما تماس خواهیم گرفت :

آنلاینحضوری