مرور رده

آموزش زبان بدن

زبان بدن خوشحالی یک زن

زبان بدن خوشحالی یک زن مثال هایی از زبان بدن زبان بدن یک خانم می تواند به شما بفهماند او در حال حاضر چه حسی دارد. برای این که بتوانید به راحتی این سیگنال های غیر کلامی را بخوانید چند مثال برایتان قرار داده ایم که بینش شما را در مورد…

زبان بدن کسی که دوستتان دارد

زبان بدن کسی که دوستتان دارد 5 علامت از زبان بدن زنان که نشان می دهد او شما را دوست دارد! ممکن است تشخیص اینکه زنی شما را دوست دارد یا خیر بسیار سخت باشد. آیا او واقعا جذب شما شده است یا فقط مودب است؟ اکثر مردان مجرد دوست دارند قبل از…

اهمیت یادگیری زبان بدن کودکان

اهمیت یادگیری زبان بدن کودکان اهمیت زبان بدن در برقراری ارتباط با کودکان هنگامیکه با کودک خود ارتباط برقرار می کنید بسیاری از ارتباطات شما غیر کلامی است. ارتباطات غیر کلامی شامل بیان صورت، زبان بدن، تماس چشمی و تن صدا است. اما چرا…

زبان بدن در تدریس

زبان بدن در تدریس زبان بدن خوب مدیریت کلاس درس را بهبود می بخشد توانایی یک معلم برای ایجاد رابطه مثبت با دانش آموزان، یک جنبه مهم در رابطه میان معلم و دانش آموز است. معلمان موفق از زبان بدن برای برقراری ارتباط با دانش آموزان و…

نحوه ی برقراری ارتباط با زبان بدن

نحوه ی برقراری ارتباط با زبان بدن زبان بدن که گاهی "ارتباطات غیر کلامی" هم خوانده می شود، ابزار بسیار مهمی است. روشی که شما برای برقراری ارتباط بوسیله زبان بدنتان از آن استفاده می کنید، می تواند میزان موفقیت شما در روابط یا حرفه تان را…

آموزش خواندن نشانه های عاطفی

آموزش خواندن نشانه های عاطفی درک زبان بدن می تواند به به روابطی نزدیکتر منجر شود.با توجه به سیگنالهایی که مردم بوسیله بدن هایشان ارسال می کنند، توانایی خواندن این نشانه ها یک مهارت مفید برای هر کسی خواهد بود. با اندکی توجه بیشتر، شما می…

چهار اشتباه زبان بدن

چهار اشتباه زبان بدن مشکلات زبان بدن، مشکلاتی که شاید به چشم نمی‌آید ولی به شدت دیده می‌شود. این روزها همه در روابطشان خوب صحبت می‌کنند. به خصوص که اگر قرار باشد بر روی کسی تأثیر مثبت بگذارند. انتخاب واژه‌ها بسیار مهم است. البته همه در…

شناخت دروغ گویی با زبان بدن

شناخت دروغگویی با زبان بدن  آیا تا به حال در موقعیتی قرار گرفته اید که حرف های کسی را باور نکنید؟ آیا احساس می کنید که چیزی غلط است؟ تفاوت میان کلماتی که مردم به زبان می آورند و درک ما از آنچه که آنها می گویند از ارتباطات غیر کلامی بدست می…

شیوه مختلف مذاکره با زبان بدن

شیوه مختلف مذاکره با زبان بدن پویا ودایع (مشاور علوم رفتاری و زبان بدن) موقعیت های مختلف تجاری نیازمند شیوه های مختلف مذاکرات است و نمی توان با یک شیوه ثابت در تمامی معامله ها موفق شد، گاهی باید فروتنانه در جلسات حاضر شد و گاهی باید از…