مرور برچسب

شبکه العالم

پویا ودایع در شبکه العالم با موضوع زبان بدن و مذاکره

شبکه العالم  : حضور در شبکه العالم با موضوع زبان بدن و مذاکره با درود جناب آقای پویا ودایع، در روز چهارشنبه مورخ نهم / آبانماه / نود و هفت از ساعت 9 صبح الی 9:30 در شبکه العالم با موضوع زبان بدن و مذاکره  به عنوان کارشناس زبان بدن و…