مرور برچسب

کنفرانس اراک

اولین کنفرانس اراک برترینهای فروش و کار آفرینی

۱۳ دی ماه ۱۳۹۷ در سالن ستارگان اراک مهمان خواهیم بود با پنل تخصصی سوال و جواب  اساتید حاظر در پنل تخصصی پرسش و پاسخ  :  استاد مهدی صفایی ،  کار آفرین بهروز فروتن  ، کار آفرین بابک بختیاری و پویا ودایع  …