مرور برچسب

the-founder

فیلم ببینیم ! موسس ، The Founder

همه ما فروشگاه های زنجیره ای مک دونالد می شناسم . اما می  دانیم چه بر سر موسس های  آن آمده است !  فیلم موسس ، داستان فردی به نام رِی ، که یک فروشنده‌ی معمولی دستگاه بستنی سازی اهل ایالت ایلینوی بود ، با برادران مک‌دونالد که در دهه‌ی ۱۹۵۰…